Skip to main content

Style Options

Layout Style

Colors schema

Direction

Services

การให้บริการ

ในทุกผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอ ทีมงานของของเราพร้อมให้บริการลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอน การจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้ การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการใช้ระบบงาน การออกแบบระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล การออกแบบและปรับแต่งหน้าจอผู้ใช้ที่ง่ายต่อการใช้งาน การทดสอบระบบ การติดตั้งเพื่อใช้งานจริง รวมถึงการบำรุงรักษาระบบ และการสำรองข้อมูล

นอกจากนี้ เรายังมีทีมงานซัพพอร์ตที่คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ตลอดระยะเวลาการใช้งานระบบ ผ่านทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า จะสามารถใช้งานระบบได้อย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC & SPOC)

ระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning system) ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดระบบเนื้อหา บทเรียน และแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับสัมฤทธิบัตรดิจิทัลได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

 

ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล (Digital Repository)

ระบบจัดเก็บ สงวนรักษา เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล ในรูปแบบของคลังข้อมูลดิจิทัล (Digital Repository) ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) และคลังข้อมูลสถาบัน (Institutional Repository) ตามหลักมาตรฐานสากล

ระบบสารสนเทศงานวิจัย (Research Information System)

ระบบจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management) ทั้งข้อมูลและชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย และข้อมูลนักวิจัย ที่พัฒนาบนมาตรฐานของ CERIF เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง

ระบบพิสูจน์ตัวตนแบบดิจิทัล (Digital Identity System)

ระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (ฺBlockchain) และวิธีระบุตัวตนแบบกระจาย (Decentralized Identifier: DID) เพื่อออกบัตรประจำตัวดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถพิสูจน์ความจริงแท้ได้

ระบบออกใบรับรองผลการเรียนดิจิทัล (Digital Credentials System)

ระบบออกใบรับรองผลการเรียนแบบดิจิทัล (Digital Credentials) ที่ทำงานร่วมกับระบบรับรองผลการเรียนโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนและความจริงแท้ของเอกสารได้ในทันที โดยไม่ต้องติดต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบรับรอง

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ (Integrated Library System)

ระบบจัดการห้องสมุด (Library system) ที่มีฟังก์ชันการจัดการทรัพยากรของห้องสมุดอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การจัดซื้อหนังสือ การลงรายการ การจัดทำทะเบียนวารสาร การยืม-คืนทรัพยากร การจัดการสมาชิก และการสืบค้นแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานห้องสมุดได้ทุกที่ ทุกเวลา

บริการของเรา

บริการติดตั้งระบบ

บริการติดตั้งระบบ บนเครื่องแม่ข่ายที่หน่วยงานของลูกค้า และเครื่องแม่ข่ายบนคลาวด์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริการปรับแต่งระบบ

บริการให้คำปรึกษาและปรับแต่งระบบ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อการใช้งาน

บริการบูรณาการระบบ

บริการเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบงานหลักขององค์กร เพื่อให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างลื่นไหล เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการออกแบบและพัฒนาระบบ

ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ที่สามารถตอบสนองผู้ใช้ โดยคำนึงถึงมาตรฐานและการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหลัก 

บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบ

ดูแลและให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานตลอดเวลาทำการ เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานหรือองค์กรมีความคล่องตัว ไร้ความกังวล

บริการเครื่องแม่ข่ายบนคลาวด์

บริการแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ พร้อมการบริหารจัดการระบบและสำรองข้อมูลแบบครบวงจร

สถานที่ติดต่อ

บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร INC 1 ชั้น 2 ห้อง 225)
ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

หมายเลขโทรศัพท์

02-564-7702

อีเมล
อุทยานวิทยาศาสตร์